Skip to content

June 25, 2012

Help! Ik ben nog geen 45. Heb ik straks nog pensioen?

Ik ben nog geen 45. Heb ik straks nog pensioen?

Als jonge werknemer van ABN AMRO neem je automatische deel aan een pensioenregeling.
Maar wat weet je nu over je pensioen? Hoeveel je straks hebt opgebouwd als je met pensioen gaat? En hoe zeker is het eigenlijk dat je dit krijgt? Want wat zijn de gevolgen van trouwen of scheiden? En de crisis, welk effect heeft dat op je pensioen? Om antwoorden te geven op deze en andere vragen wil ABN AMRO tijdens een aantal symposia in gesprek gaan met hun jonge werknemers. De kick-off was 14 juni jl. met het symposium ‘Help! Ik ben nog geen 45. Heb ik straks nog pensioen?’.

Waar deelnemers aan pensioenfondsen tot voor kort dachten dat hun pensioen een zekerheid was, rijzen tegenwoordig twijfels. Zo stonden de media de afgelopen maanden vol met berichtgeving over het wel of niet indexeren van toekomstige pensioenuitkeringen. Inzicht in en overzicht van je eigen pensioen wordt daarom steeds belangrijker. Juist ook voor deelnemers die nog jaren hebben te gaan tot hun pensioen. Het programma ‘Help! Ik ben nog geen 45. Heb ik straks nog pensioen?’ leverde een goede bijdrage aan het pensioenbewustzijn onder jonge deelnemers.

Pensioendesk

Via een rondje stellingen werd de eerste sessie geopend. Dagpresentator Koos ter Hoor (bestuurslid ABN AMRO Pensioenfonds) peilde het pensioenbewustzijn over de eigen regeling bij de aanwezigen. De kennis van de basiseigenschappen van het eigen pensioen bleek vrij hoog. Vervolgens ging Robert Jan Wasch (Pensioendesk ABN AMRO) wat dieper in op de inhoud van de pensioenregeling. Termen als Uniform Pensioen Overzicht, indexeren, het nabestaandenpensioen en de invloed van levensgebeurtenissen op het toekomstige pensioen zoals trouwen, samenwonen en scheiden passeerden de revue. Hij stipte aan dat deelnemers bij de pensioendesk terecht kunnen met al hun vragen.

Belangen deelnemers

Edwin Rog, van vakbond De Unie, maakte daarna duidelijk dat hij de belangen vertegenwoordigt van de deelnemers aan het pensioenfonds van ABN AMRO. Hij ging onder meer in op de soorten pensioenregelingen die er zijn en wat de verschillen zijn. Met opnieuw een rondje stellingen peilde Koos ten Hoor vervolgens wat de wensen zijn bij jonge deelnemers over hun pensioen. Duidelijk werd onder meer dat veel aanwezigen belang hechten aan duurzaam beleggen. Ook kwamen er vragen over de nut en noodzaak van solidariteit binnen een pensioenregeling.

Oorzaken lage dekkingsgraad

Hierna richtte Philip Bokeloh van het Economisch Bureau het woord tot de aanwezigen. Hij ging onder meer in op de oorzaken van de lagere dekkingsgraden binnen pensioenfondsen. Duidelijk werd dat tegenvallende beleggingsresultaten, de lage rentestand en het uitgangspunt dat we allemaal ouder worden dan voorheen werd gedacht daarin een rol spelen. Vooral die laatste twee zorgen ervoor dat pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen hoger moeten waarderen. En als daar tegenover niet voldoende bezittingen staan (lees: waarde beleggingsportefeuille) dan daalt de dekkingsgraad. En dit heeft dan mogelijk gevolgen voor de pensioenuitkeringen.

Zelf invloed hebben

Aan het slot van de eerste sessie van pensioenvoorlichting aan de jonge deelnemers lichtte Vincent van Bergen de rol toe van de Deelnemersraad van het ABN AMRO Pensioenfonds. Hij maakte duidelijk dat je ook als deelnemer aan een pensioenfonds invloed kunt uitoefenen op de inhoud van de pensioenregeling. Hij riep de aanwezigen op om na te denken over het toetreden tot de Deelnemersraad.

Nu verdiepen

Concluderend werd duidelijk dat het belangrijk is te weten hoe je er straks financieel voorstaat. Door jezelf nu te verdiepen in je pensioen, neem je de regie in eigen hand over je eigen financiële toekomst. In de volgende sessie die plaatsvindt in oktober 2012 zal onder meer schrijver dezes een presentatie geven over zijn boek ‘Hoera, een goed pensioen!’. Ik zal dan duidelijk maken dat voor een goed begrip van je pensioen moeilijk vakjargon helemaal niet nodig is. Uiteindelijk gaat het om de volgende kennis: Wat heb je? Wat betekent dit? Wat heb je nodig? En wat kun je zelf doen aan een goed pensioen? De exacte datum van de volgende sessie volgt via www.dialogueshouse.nl/programma.

De organisatie voor de volgende sessie ligt wederom in handen van Dialogues House in samenwerking met de Raad van Deelnemers van ABN AMRO Pensioenfonds.

Meer informatie:
www.dialoqueshouse.nl
www.abnamropensioenfonds.nl
www.hoeraeengoedpensioen.nl

Door Wink Sabée, journalist en auteur van ‘Hoera, een goed pensioen!’
Wink Sabée is journalist. Hij publiceert onder meer over financiële onderwerpen. Eerder schreef hij samen met hypotheekdeskundige Edwin Vonk ‘Hoera, een hypotheek!‘.Comments are closed.

Top